PAVILION OCEAN PARK – MẤY CHIỀU 130M2

Có 1 trích dẫn trong tác phẩm văn học tôi yêu thích viết rằng: “Tình yêu lúc nào cũng có hai chiều. Chỉ cần con thật lòng đối đãi với ai đó, người nọ cũng sẽ dùng cả tấm lòng để đối xử với con...

PAVILION – BORED 90M2

Ngôi nhà ta đang sống cũng giống như chính bản thân ta vậy. Sẽ có lúc chúng ta cảm thấy nhàm chán với diện mạo quá lâu không thay đổi của mình. Thay đổi kiểu tóc, phong cách ăn mặc hay những món phụ kiện...