Archive

CENTRAL PARK – HCM CITY – 75M2

Từ đầu cầu Sài Gòn. Điểm dừng chân thứ 2 của những "kẻ nghiện màu". Những câu chuyện đã, đang và sẽ được viết tiếp tại thành phố mang tên Bác, nhiều và nhiều hơn nữa...

VINHOMES CENTRAL PARK HCM – SPACE, VIEW AND MOMENT 140M2

Ai đó đã từng làm một phép so sánh về Sài Gòn rất thú vị: “Càng hiểu sâu về một Sài Gòn không nằm trên bề mặt của những bảng tên đường hay nhà hàng quán xá thì tôi càng thấy Sài Gòn giống một...