CENTRAL PARK – HCM CITY – 75M2

CENTRAL PARK – HCM CITY – 75M2

Từ đầu cầu Sài Gòn.
Điểm dừng chân thứ 2 của những “kẻ nghiện màu”.
Những câu chuyện đã, đang và sẽ được viết tiếp tại thành phố mang tên Bác, nhiều và nhiều hơn nữa….

Date:

Tháng Năm 4, 2023

Category:

Chung cư 2 phòng ngủ, Classic

Tags:

Central Park, Chung cư 2 phòng ngủ, Mid-Century, Parisian