ARTEMIS – INTERFERING 100M2

Trong lĩnh vực đang theo đuổi, phong cách Indochine được chúng tôi ví như một “giao điểm” khiến những người làm nghề có nhiều “rung cảm”. Đó là giao điểm giữa cái cũ và cái mới, giữa phương Đông và phương Tây, giữa cổ điển...