Archive

Vinsmart City – Creamy Week 60M2

?????? ???? Cuối tuần rồi, lượn 1 vòng quanh căn hộ “browny cream” với chúng mình được không? Trót lỡ bắt đầu tuần mới bằng 1 chiếc “Milk Cream” nên Leto muốn “rủ rê” các bạn thưởng thức một “Creamy Week” trọn vẹn với chúng mình nha… Bạn...