Archive

VIMHOMES SKYLAKE – STABILIZE 75M2

'' Ổn định '' Cuộc sống “ổn định” có lẽ là mong muốn, cũng là đích đến nhiều người lựa chọn. Một cuộc sống ổn định có thể được hiểu nôm na là: công việc ổn định, gia đình ổn định và tất nhiên, không thể...

Vinhomes Skylake – Nhà có khách 75M2

Hồi nhỏ, tôi thường cảm thấy rất thích thú khi bố mẹ thông báo: nhà có khách. Trong trí nhớ của tôi lúc bấy giờ, mẹ luôn tất bật trong bếp để sửa soạn mâm cơm đãi khách, tôi sẽ được mẹ sai đi mua...