Archive

Park Kiara – Pureté 107M2

Có những ngày bận rộn nhưng không biết nên bắt đầu từ việc gì, có những bản thiết kế với quá nhiều ý tưởng nhưng lại không biết bắt đầu từ ý tưởng nào, và có những câu chuyện quá nhiều cảm xúc cũng không...

Park Kiara – Attentes 105M2

????… Là cảm giác của những người đang cố gắng kiếm tìm một đơn vị thiết kế và thi công tâm huyết Là cảm giác của những người đang đợi chờ để được ngắm nhìn thiết kế đầu tiên Là cảm giác của những người đang chờ đón...