N01 NGOẠI GIAO ĐOÀN – TRƯỚC CÁI ĐẸP 120M2

Miêu tả cái đẹp, cái độc đáo, không đơn giản. Có khi, viết ngắn quá, không lột tả được hết vẻ đẹp của chủ thể. Có khi, viết dài quá, lại thành lan man, kể lể. Thay vì cố gắng sử dụng từ ngữ để miêu...