MIPEC RUBIK 360 – SECRET OF BLUE 80M2

Bí ẩn về màu xanh lơ Mắt người có thể phân biệt khoảng một triệu màu, nhưng màu xanh lơ là một trường hợp đặc biệt. Vào những năm 1800, các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu sử thi The Odyssey của Homer. Cả một thiên...