Archive

Lancaster – Indochine x Small space 35m2

???̣̂? ??́?? ??̆? ??̣̂ ??̀ ??̂̀? ???? ???̣?? ??̉? ????̂́? ??̂́ ??̣̂? ???̂́?? Với diện tích 3.358,6 km² và dân số hơn 8,3 triệu người, Hà Nội là thành phố trực thuộc trung ương có diện tích lớn nhất Việt Nam và dân số đứng thứ...

Vinhomes Smart City – The Sakura 75M2

??̣̂? ????́?? “?́ Đ?̂??” Không phô trương, không cầu kỳ, không nổi bật, có lẽ là những đặc trưng thường thấy của người Á Đông. Điều này cũng lý giải tại sao phong cách Indochine chịu ảnh hưởng khá nhiều từ tính cách này. Qua thời...