Archive

HUYNDAI HILLSTATE – FARMLIST 120M2

Mỗi bản thiết kế là một cuộc trò chuyện giữa tác giả và thị giả. Để có được tiếng nói chung, không phải điều đơn giản. Đôi khi, những gì chúng ta cần chỉ là: lắng nghe và chấp nhận....