Archive

Vinhomes Smart City – Old Fashion 80M2

??̂̃? ??̂́? MỐT (MODE) là một thuật ngữ thường gặp trong ngành thời trang, có thể hiểu nôm na là trang phục đương thời, là tập hợp những thói quen và thị hiếu thẩm mĩ phổ biến nhất trong cách ăn mặc, là cái mới đang...