Archive

Sài Gòn Pearl – Baby Blue 180M2

Leto đôi lúc tự nhận mình là kẻ nghiện màu, một trong những tone màu mà kẻ nghiện ko thể bỏ qua là '' baby blue '', điều này thôi thúc chúng tôi phải đem được cái gọi là '' baby blue '' này vào...