BRG DIAMOND RESIDENCE – MONSOON 100M2

Tôi thích nhắc đến gió mùa theo cách đây là một đặc trưng của thời tiết, nó khiến con người dễ dàng cảm nhận sự khác biệt và hơn hết nó khéo léo điều chỉnh tâm trạng con người một cách tích cực. Bằng chính cảm...