AKARI CITY – NOSTALGIC STORY 100M2

Nếu những “hoài niệm” khiến ta trở nên hoàn thiện hơn, hãy cứ để chúng tuôn trào một cách tự nhiên nhất. Có những lúc, chúng tôi để mặc cho dòng chảy hoài niệm len lỏi vào tâm trí, gọi lên những điều xưa cũ....