Leto Interior / SOL FOREST – SAFE ZONE 100M2 (DUPLEX)

SOL FOREST – SAFE ZONE 100M2 (DUPLEX)

Vùng an toàn (Safe Zone) là một trạng thái tâm lý quen thuộc nơi mọi người cảm thấy thoải mái và khiến họ nhận thấy họ kiểm soát được cảm xúc của mình. Đó cũng là nơi mọi người trải qua mức độ lo lắng và căng thẳng thấp.
Lĩnh vực chúng tôi đang theo đuổi có lẽ là một ngoại lệ với khái niệm Safe Zone. Chúng tôi không cho phép bản thân đặt giới hạn trong sáng tác nghệ thuật. Điều này cũng trở thành tôn chỉ hành nghề khi chúng tôi đặt nền móng cho công việc của mình.
Chắc chắn, để cảm nhận trọn vẹn “cái đẹp” không đơn thuần ở yếu tố thẩm mỹ. Vượt xa hơn, là câu chuyện và tư tưởng của người sáng tác để làm nổi bật được cá tính, sự riêng biệt và đôi khi là duy nhất cho những t

Date:

Tháng Năm 4, 2023

Category:

Nhà phố

Tags:

Duplex, Sol Forest, Sweetie Eclectic