MIDTOWN THE PEAK – HCM CITY 120M2

MIDTOWN THE PEAK – HCM CITY 120M2

Winter Feelings…
[MIDTOWN THE PEAK – HCM CITY] Người ta mặc định Sài Gòn chỉ có 2 mùa: nắng và mưa, chẳng ai nhắc đến “mùa đông” khi nói chuyện Sài Gòn. Nhưng tôi cho rằng, Sài Gòn có mùa đông. Mùa đông ở Sài Gòn không lạnh lẽo, giá buốt như ở Hà Nội. Nhưng mùa đông đấy vẫn tồn tại, vẫn hiện hữu, ngay tại ngôi nhà chúng ta đang ở, theo cách của riêng ta.

Date:

Tháng Năm 2, 2023

Category:

Chung cư, Chung cư 3 phòng ngủ

Tags:

Chung cư 3 phòng ngủ, Elegent, Farmhouse, HCM city, Midtown the peak