Ciputra – The Link 100M2

Ciputra – The Link 100M2

Trách nhiệm của một hoạ sĩ thiết kế là không cho phép sự rập khuôn và đại trà. Chính tinh thần này thắp lên khả năng sáng tạo và sự thăng hoa trong sáng tác nghệ thuật

Date:

Tháng Tư 27, 2023

Category:

Chung cư 2 phòng ngủ, Classic

Tags:

Chung cư 2 phòng ngủ, Ciputra, Minimal Indochine, The Link